İBB

İBB KURUMSAL İLETİŞİM ÇÖZÜMLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İBB’nin vizyonunu yansıtan bir imaj ve İstanbul halkı üzerinde görsel tasarım unsurları ile kurumsal algı oluşturmayı sağlama isteğiyle Bestimage’a geldi.

Kurumsal kimliği, bir kurumun algı yönetimi olarak gören Bestimage, çalışmalarına öncelikle detaylı bir analiz ve inceleme yaparak başladı. Bu süreçte, kurumun iç dinamiklerinden, halkaulaştırdığı mesaja kadar marka ruhunu net bir biçimde ifade edebilecek en uygun renk tonları, yazı tipleri, tasarım alternatifleri gibi görsel detaylar, estetik, global ve lokal kavramların sentezlenmesi ve ortak akıl mekanizması ile işletilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte şekillendirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi için bir Kurumsal Kimlik Kılavuzu oluşturuldu. Kılavuzun, her çözüm ortağına fayda sağlayabilecek şekilde açıklayıcı olması sağlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yeni bir imaj kazandırıldı ve bu imaj tüm kurumsal materyallere uygulandı.

s1 s6 y2 s8 s4 s12 s10 s2 s5 s7 s9 s11 y1 y3 s3

Adres
Barbaros Bulvarı, Akdoğan Sokak,
No:1 Beşiktaş - İSTANBUL
Telefon
+90 212 236 91 42
E-Mail
info@bestimage.com.tr