COACH SPORT

COACH SPORT KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

Coach Sports, vizyonunu yansıtan bir imaj ve müşteri kitlesi üzerinde görsel tasarım unsurları ile marka algısı oluşturmayı sağlama isteğiyle Bestimage’a geldi.

 

Kurumsal kimliği, bir kurumun algı yönetimi olarak gören Bestimage, çalışmalarına öncelikle detaylı bir analiz ve inceleme yaparak başladı. Bu süreçte, markanın hizmet verdiği sektörden, tüketiciye ulaştırdığı mesaja kadar marka ruhunu net bir biçimde ifade edebilecek en uygun renk tonları, yazı tipleri, tasarım alternatifleri gibi görsel detaylar, estetik, global ve lokal kavramların sentezlenmesi ve ortak akıl mekanizması ile işletilerek Coach Sports ile birlikte şekillendirildi.

 

Coach Sports için bir Kurumsal Kimlik Kılavuzu oluşturuldu. Kılavuzun, her çözüm ortağına fayda sağlayabilecek şekilde açıklayıcı olması sağlandı. Coach Sports’a yeni bir imaj kazandırıldı ve bu imaj tüm kurumsal materyallere uygulandı.

y1s1 s2 y3  y2

Adres
Barbaros Bulvarı, Akdoğan Sokak,
No:1 Beşiktaş - İSTANBUL
Telefon
+90 212 236 91 42
E-Mail
info@bestimage.com.tr