AFİŞ TASARIMI

Görsel Tasarım

Afiş tasarımı; ticari afişler, kültürel afişler ve sosyal afişler olmak üzere üç ana kategoriye ayrılabilir. İnsanları bir ürün ya da hizmet hakkında bilgilendirmek amacıyla kullanılan bir iletişim materyalidir. Herhangi bir ürün ya da hizmet için afiş tasarımı gerçekleştirilebileceği gibi; festival, konser, konferans gibi organizasyonlar için veya sosyal bir mesaj vermek için de gerçekleştirilebilir.

 

Başarılı bir afiş tasarımının en önemli öğesi görsel öğedir fakat metinsel öğeler de görseli desteklemelidir. Başarılı bir afiş, dikkat çekici olmalıdır. Yazı karmaşası olmamalı, az metin kullanılarak etkili görseller tasarlanmalıdır.

 

Ticari afişler, ürün ya da hizmet tanıtmak amacıyla kullanılırlar. Kültürel afişler ise sanat ve kültürel olaylarla ilgili olan afiş tasarımlarıdır. Örnek olarak; sergiler, sanat galerileri, filmler, tiyatrolar, festivaller, konserler, spor etkinlikleri gibi konular için kullanılan afiş tasarımları gösterilebilir. Sosyal afişler ise eğitici bir konuyu ele alabilir. Çevreyle alakalı konularda bilinç oluşturmak amacıyla yayımlanabilir veya bir görüşü bildirebilirler.

 

Afiş tasarımları amaçlarına ve konularına göre tasarlanırlar. Etkili bir afiş tasarımı için öncelikle hedef kitlenin iyi analiz edilmesi gerekir. Ardından hedef kitlenin profiline göre en uygun görsel tasarımlar gerçekleştirilerek ilk bakışta dikkat çekecek bir çalışma hayata geçirilmelidir.

Bestimage Reklam Ajansı, iletişim dinamiklerine hakim ekibiyle amacına ulaşan, hedef kitle üzerinde maksimum etkileşimi oluşturacak afiş tasarımlarına imza atar ve projenin başarıya ulaşmasında etkin rol oynar.

Adres
Barbaros Bulvarı, Akdoğan Sokak,
No:1 Beşiktaş - İSTANBUL
Telefon
+90 212 236 91 42
E-Mail
info@bestimage.com.tr